Ansök om tillstånd att utföra fiskeribiologiska undersökningar med elfiskedon

Uppgifter om sökande


Uppgifter om uppdragsgivare

Plats
Elfiskeutbildning

Användartillstånd från Jordbruksverket
Tillstånd att använda djur för ändamål som avser i 19 § i djurskyddslagen (2018:1192)


Tillstånd från Centrala djurförsöksetiska nämnden
Tillstånd om etisk prövning av djurförsök


Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)