Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om tillstånd att utföra fiskeribiologiska undersökningar med elfiskedon

Uppgifter om sökande

Uppgifter om uppdragsgivare

Plats
Elfiskeutbildning

Användartillstånd från Jordbruksverket
Tillstånd att använda djur för ändamål som avser i 19 § i djurskyddslagen (2018:1192)


Tillstånd från Centrala djurförsöksetiska nämnden
Tillstånd om etisk prövning av djurförsök


Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)