Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
 • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fritidsfisket i Halland gynnas av fiskevård

I Halland finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske.  Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynspersoner som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Ansök om tillstånd för att plantera ut fisk och kräftor

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk inte kommer till Hallands vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Tillstånd till utplantering av fisk

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd till utplantering av fisk

Tillstånd till utplantering av kräftor

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd till utplantering av kräftor

Ansök om tillstånd för elfiske

Att fiska med elektrisk ström är förbjudet. Men Länsstyrelsen kan godkänna undantag från bestämmelsen om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl. Om du ska fiska med elektrisk ström måste du ha en godkänd utbildning i elfiske samt ha gått en kurs i hur man ska hanterar försöksdjur. För att få genomföra elfiskeundersökningar behöver du även ha vissa tillstånd från Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Det krävs totalt fyra olika tillstånd:

Dessutom behöver din verksamhet vara ansluten till ett djurskyddsorgan.

Mer om djurskyddsorgan hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för elfiske

 1. Fyll i webbformuläret:
  Ansök om tillstånd att utföra fiskeribiologiska undersökningar med elfiskedon

Kontakt