Ansök om förordnande som fisketillsynsperson

Ansökan ska göras av den person som avser att bli förordnad och ska skickas till Länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd.

Uppgifter om sökande


Ansökan avser: * (obligatorisk)
Ansökan avser:


Utbildning och förordnandets längd
I den nya föreskriften HMVFS 2018:1 finns ett krav på att grundutbildning eller fortbildning ska ha genomförts de senaste 6 åren. Under en övergångsperiod till dess att Länsstyrelsen anordnat eller godkänt fortbildningar kan ett förordnande förlängas med 18 månader även om grundutbildningen genomfördes för mer än 6 år sen.Vid ansökan om nytt förordnande ska utbildningsbevis bifogas ansökan. Detsamma gäller efter genomgången fortbildning.
Uppgifter om fisketillsynsområde


Uppgifter om uppdragsgivare
Vid flera uppdragsgivare ska samtliga personers uppgifter fyllas i
Uppdragsgivare 1


Uppdragsgivare 2


Uppdragsgivare 3


Sökanden samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroll i Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. Kontrollen görs för att avgöra om den sökanden med hänsyn till laglydighet är lämplig för uppgiften.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)