Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val 2022

Söndag den 11 september 2022 genomfördes det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Den 12 september påbörjade Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

Följ den preliminära rösträkningen på val.se Länk till annan webbplats.

Behöver du ett nytt röstkort?

Om du inte har fått eller inte har kvar ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort, så kallat dubblettröstkort. Du kan kontakta en kommun, Valmyndigheten, en utlandsmyndighet eller oss på Länsstyrelsen för att få ett nytt röstkort.

Dubblettröstkort går att få från måndag 15 augusti. Till oss på Länsstyrelsen kan du vända dig dagtid: måndag-fredag under vecka 33, 34 och 35. Under valveckan, vecka 36, kan vi hjälpa till även under helgen, på lördagen mellan 9.00-15.00 och på valdagen mellan 8.00-20.00.

Vår reception på Slottsgatan 2 är öppen måndag-fredag 8.00-12.00. Vill du ha hjälp en annan tid på dagen vänligen ring valkansliet på 010-224 35 00.

Har du skyddade uppgifter/folkbokföringssekretess och behöver ett nytt röstkort så kan du inte vända dig till en kommun utan enbart till Länsstyrelsen för att få hjälp. I kontakten med oss behöver du kunna identifiera dig med id-handling.

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige och vill förtidsrösta behöver du ett dubblettröstkort. Utlandsröstkortet du har fått används bara för röstning från utlandet.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valresultat på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Val till riksdag, kommun och landsting (Region Halland) ägde rum den 9 september 2018. Den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen började dagen efter valdagen och pågick till fredagen den 21 september.

Valdeltagandet i Hallands län till riksdagen blev 89,02 procent. Det var 1,84 procentenheter högre än genomsnittet i riket där valdeltagande landade på 87,18 procent. I Hallands län ökade valdeltagandet med 1,5 procentenheter från förra valet 2014.

Kontakt