Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val 2022

Söndag den 11 september 2022 genomfördes det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen började dagen efter valdagen. Torsdagen den 22 september fastställde Länsstyrelsen i Hallands länresultatet i valet till kommunfullmäktige. Resultatet i valet till regionfullmäktige blev klart och fastställt måndag 26 september.

Den slutliga rösträkningen visade att valdeltagandet i Halland landade på 86,63 procent i riksdagsvalet (att jämföra med 84,21 procent i riket).

Valdeltagande till kommunfullmäktige:

 • Falkenberg 82,89 procent
 • Halmstad 80,80 procent
 • Hylte 77,07 procent
 • Kungsbacka 88,19 procent
 • Laholm 81,41 procent
 • Varberg 85,47 procent

Valdeltagande till regionfullmäktige: 83,35 procent.

Se alla resultat i kommunfullmäktigevalet på Val.se Länk till annan webbplats.

Se alla resultat i regionfullmäktigevalet på Val.se Länk till annan webbplats.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Val till riksdag, kommun och landsting (Region Halland) ägde rum den 9 september 2018. Den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen började dagen efter valdagen och pågick till fredagen den 21 september.

Valdeltagandet i Hallands län till riksdagen blev 89,02 procent. Det var 1,84 procentenheter högre än genomsnittet i riket där valdeltagande landade på 87,18 procent. I Hallands län ökade valdeltagandet med 1,5 procentenheter från förra valet 2014.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss