Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Verksamheter som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

 • Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.
 • Begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Länsstyrelserna har möjlighet att göra ytterligare begräsningar av antalet deltagare. Så har också skett i samtliga län, därför gäller begränsningen om högst åtta deltagare även vid tillställningar med sittande publik.

Frågor och svar

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av pandemilagen. Skulle någon kurs eller föreläsning bedömas vara allmän sammankomst kan det dock omfattas av pandemilagen, där begränsningen är att man inte får ha fler än åtta deltagare.

Om hotellet eller konferensanläggningen hyr ut eller lånar ut lokaler och ytor till en privat sammankomst omfattas det också av den tillfälliga covid-19-lagen. Begränsningen är även där att det inte får vara fler än åtta deltagare. Detta gäller ej om uthyrningen är kopplad till serveringsverksamhet, då regleras verksamheten av Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid‑19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Enligt ordningslagen räknas följande som allmän sammankomst:

 • demonstrationer
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, bioföreställningar
 • konserter och andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Enligt ordningslagen räknas följande som offentlig tillställning:

 • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • danstillställningar
 • tivolinöjen
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs med vissa undantag att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde.

En begravningsceremoni är som regel att se som en allmän sammankomst för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. En sådan begravning får ha högst 20 deltagare. En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och omfattas inte av deltagarbegränsningen av den anledningen.

Minnesstund efter begravningsceremonin betraktas som en privat sammankomst. Om minnesstunden hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

Hos Polisen hittar du fler frågor och svar om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Tillsynsfunktionen vid Länsstyrelsen i Hallands län

Telefon 010-2243710