Bidrag till radonsanering

Har du problem med radon i ditt småhus? Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering. 

Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Så gör du din ansökan

Du gör din ansökan i en e-tjänst på Boverkets webbplats. Hos Boverket finns också också finns mer information om bidraget.

Radonbidrag hos Boverketlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen av ansökan och beslutar om bidraget.

Till din ansökan ska följande bifogas:

  1. en mätrapport som visar resultatet av utförd radonmätning, ej äldre än fem år gammal mätning
  2. en handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån
  3. en redovisning av vilken eller vilka åtgärder ansökan avser.

Om du inte vill använda e-tjänsten på Boverkets webbplats finns det på samma sida en blankett som du kan ladda ner och fylla i. Den ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

För fastigheter som ligger i Hallands län, skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Kontakt