Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vesslunda

I Vesslunda hittar du en vacker strandmiljö men även planterad tallskog på flygsandfält. Här kan du bada från sandstrand och klippor eller ta en promenad på den nästan tre kilometer långa vandringsleden som går genom reservatet.

Vesslundareservatet ligger med sina mjuka sandbukter omedelbart söder om Suseåns mynning. Det öppna kustpartiet präglas av ett klippigt ljung- och enbusklandskap och av sandstränder, fukthedar och dyner. Suseåns mynning utgör en säregen miljö att upptäcka. Direkt norr om mynningen ansluter Grimsholmens naturreservat.

Markerad vandringsled

I reservatet finns flera stigar att följa med hänvisningar till vackra utsiktspunkter. Den markerade vandringsleden (orange markering) är 2,6 kilometer och startar vid den södra respektive norra parkeringen. Leden går genom skog men också längs med kustlinjen. Avstickare till utsiktsplatserna går att göra. Trevlig, behaglig vandring utan jobbiga klättringar, om man undviker utsiktspunkterna.

Värdefulla fiskar

I Suseån finns ett värdefullt fiskbestånd av vandringsfisk som lax, havsöring, flodnejonöga och havsnejonöga. Sandstranden är som bredast närmast åmynningen och här finns det mäktiga sanddyner. I området finns dyner som är uppemot tio meter höga.

Ett rikt växt- och djurliv

På heden bakom dynerna finns en värdefull flora med arter som brunag och strandlummer. Här finns även en intressant svampflora med hedfingersvamp och strandjordtunga samt flera spännande insektsfynd av ovanliga jordlöpare, steklar och andra insekter. Tillsammans med Grimsholmen i norr och sandmarkerna i Långasand i söder, är Vesslunda troligen landets nordligaste utpost för den starkt hotade fältpiplärkan.

Sanden var förr ett problem

Under 1700- och 1800-talet blev den rörliga sanden ett problem för traktens bönder. För att komma tillrätta med sandflykten planterades tall på de öppna sandmarkerna. Idag är en stor del av reservatet bevuxet med tallskog. Framöver ska delar av de trädklädda områdena i reservatet restaureras till öppna hed- och sandmarker. Detta för att gynna arter som trivs i sandiga och solbelysta miljöer. Men Vesslundas inre delar ska enligt skötselplanen fortsätta att vara skogklädda samtidigt som övergången till områdets öppna sandhedsmiljöer blir mjuk och mosaikartad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • störa djurlivet,
 • gräva upp växter,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • lägga upp eller förtöja båtar annat än på särskild plats,
 • elda,
 • rida samt
 • framföra motorfordon eller parkera annat än på anvisad väg/plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Strandmiljöer och tallskog på flygsandfält

Kommun: Falkenberg

Areal: 35,5 hektar

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kontakt