Rönnö, Halland

Du som besöker Rönnö möts av ett stort område med orörd myr och gammal naturskog. Vissa av träden är runt 200 år gamla. Här trivs både tjäder, orre, skogsduva och ovanliga mossor, lavar och svampar. Vandra gärna på någon av lederna och njut av omgivningarna och stillheten.

Spången på vit led över mossen har sjunkit och det går inte att komma över torrskodd. Ny spång kommer under sensommaren/hösten. Däremot kan man fortsatt vandra vit led från/till Baggabygget och hela den gula leden.

Rönnö ligger på båda sidor om gränsen mellan Hallands och Kronobergs län. Sida vid sida finns ädellövskog, blandskog, barrskog, sumpskog och flera olika sorters myrar. Denna blandning är ovanlig i den här delen av landet. Just därför anses Rönnö vara ett mycket värdefullt reservat. Det kommer det att fortsätta vara, inte minst då naturskogen blir äldre. Det är också viktigt att sköta om området genom att avverka granplantager, röja gran och återinföra skogsbete.

Leder och stigar

Reservatet ligger långt ifrån större vägar och vissa områden är i dagsläget svårt att ta sig till utan stövlar och lite tålamod. Men i Rönnö finns flera stigar att vandra. Det finns två vandringsleder, en gul slinga som är 5,3 kilometer och en vit slinga som är 6,2 kilometer lång. Här kan man gå i timmar längs såväl slingrande skogsstigar som rejäla grusvägar.

Reservatet är fint att besöka året om. På våren sjuder bokskogen av fågelsång och under hösten är chansen stor att stigen kantas av kantareller. Längs spångad led genom myr och kärr är chansen också stor att få syn på älg som betar i skogskanten. Väljer du att gå slingan i söder passerar du Gadebäcken som porlar rogivande. För den som vill stanna över natten i reservatet så går det bra att ta med tältet, det är tillåtet att tälta något dygn i enlighet med allemansrätten.

Stämpel i reservatet

I några av våra mest sevärda reservat kan du också samla på en snygg stämpel när du besöker reservatet. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. I Rönnö finns stämpeln utmed den vita leden, vid korsningen med avstickaren till Kullasten.

Reservat med tydliga kulturspår

I Rönnö syns spår av människans aktivitet på flera håll. Stenmurar insprängda i bokskogen, nu överlupna med grönskimrande mossor, vittnar om arbetet att hägna inne gårdens miljöer och hålla djuren på avstånd. Vid gamla torpställen finns träd som tidigare hamlats och nu bär grova grenar. Grunder av hus finns att se, ett av de mer väldokumenterade är ”Lenas”, som du kan läsa om på en av många vackert utförda informationsskyltar om reservatets kulturminnen.

Köttätande växter och myrlilja

Myrarna är stora och nästan orörda. Här blommar myrliljan i gult och klockljungen i lila. På sina ställen skänker tuvullens vita tussar ett skimmer över området. Tittar man närmre stövlarna kan man se någon av de tre arterna sileshår som finns i Sverige. De är köttätande växter vars blad är prydda med långskaftade, vackert purpurröda körtlar som avsöndrar ett segt genomskinligt slem. I detta fastnar insekter som så småningom löses upp av de enzymer körtelhåren avsöndrar.

Skåda fågel

I söder finns ett område som kallas för Baggabygget. Här växer gammal bok- och ekskog. På stammarna sitter olika mossor, lavar och svampar som skvallrar om att det funnits skog här under mycket långt tid. På marken ligger murkna lågor och här och där står högstubbar och hålträd där hackspettar och andra hålbyggare har funnit sig ett hem. Även en rad andra fåglar, såsom duvhök, bivråk, kattuggla och mindre flugsnappare trivs i dessa miljöer och kan skådas i området. Har man tur kan man om våren få se och höra tjädern spela i de mer barrskogsbetonade områdena av reservatet.

Mäktigt flyttblock

Bara ett par meter utanför reservatet ligger ett mäktigt flyttblock ovanpå ett litet berg. Blocket kallas för "Rungehall" och går (även av den klent byggda) att sätta i gungning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada t.ex. berghällar, block, levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar eller skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
 • köra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på vägar och parkeringsplatser som är anvisade i skötselplanen,
 • störa djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, samt att
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan verka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Myr och sumpskog

Kommun: Laholm

Areal: 768 hektar (varav 328 hektar i Hallands län)

Skyddat sedan: 2003, utvidgat 2008

Ägare: Privat / Statligt

Förvaltare: Länsstyrelsen i Hallands och Kronobergs län

Övrigt: Området ingår i Naturvårdsverkets myrskyddsplan och i Natura 2000

Hitta hit

Rönnö ligger i kommunerna Laholm, Ljungby och Markaryd.

Bil från Laholms kommun: Utgå från vägen mellan Knäred och Porsabygget. Norra delen: vik av vid skylten Rönnö Norra och kör fram till reservatet. Södra delen: vik av mot skylten Rönnö Södra och kör fram till reservatet.

GPS (WGS84): Norra P-platsen: 56°36’21.5"N 13°23’1.4"E. Södra P-platsen: 56°35’4.2"N 13°23’35.4"E. Det finns även två parkeringar på Kronobergssidan.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss