Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gamla Varberg

Gamla Varberg är ett berg krönt av ett iögonfallande bronsåldersröse. Både bergets ljungmarker och den blomsterrika havsstrandängen betas. Från röset har du en vacker utsikt över kusten.

Bronsåldersröset högt uppe på toppen ger berget ett karakteristiskt utseende, även från långt håll. Uppifrån röset har du en vacker utsikt över kusten. Bland annat kan du se Varberg och Getterön samt den flacka ön Balgö.

Växter och fåglar

På heden trivs karaktärsväxter som ängsvädd, backtimjan, granspira och klockgentiana. På de välbetade strandängarna som tar vid ner mot havet hittar man trift, blåsklöver, havssälting och glasört. Strandängen norr om reservatet utgör ett av de mest vadartäta strandängsområdena i Varbergs kommun. Vanliga häckfåglar är tofsvipa, rödbena och strandskata.

Rikt beteslandskap

Kartor från början av 1800-talet över Gamla Varberg med omgivningar visar ett betat utmarkslandskap med ljunghedar och bara några få lantbruk. Bergets betade ljungmarker är den största rest som finns kvar av detta storslagna landskap, reservatets natur är med andra ord ett nyckelhål bakåt i tiden. Kanske har berget varit öppet ända sedan bronsåldern, vilket fornlämningar i området tyder på. Sedan 1950-talet växte berget långsamt igen med enbuskar på grund av för lite bete och skötsel. Under 1990-talet genomfördes stora röjningsinsatser för att öppna upp landskapet igen. Idag är bergets sluttningar åter klädda med betad ljunghed.

Historia som vårdkaseberg

Gamla Varberg har en historia som vårdkaseberg, här fanns en plats för att tända en så kallad vårdkase - en eld placerad på en hög plats. När ofred var att vänta i en trakt bemannades vårdkasarna och om fienden nalkades tändes kasen som varningssignal till befolkningen. Vårdkase är det fornsvenska ordet för vaktstapel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetation eller ytbildning,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda,
  • framföra motorfordon samt
  • skada hägnader.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyper: Berg med ljunghed, strandäng

Kommun: Varberg

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1966

Ägare: Varbergs kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Kontakt