Hällarp

Hällarp är ett litet ljunghedsreservat. Här hittar man Sveriges enda växtplats för tysk ginst, den taggiga busken med gula blommor är akut hotad. Här växer också Hallands landskapsblomma hårginst. 

Det är bara på den öppna ljungheden som vi kan hitta tysk ginst och övriga ginstarter. Tysk ginst har tidigare vuxit på ett tiotal platser i Halland och har också förekommit i Skåne och Dalsland. I takt med att ljunghedarna vuxit igen har växtplats efter växtplats försvunnit. I Halland återstod i början av 1900-talet endast växtplatsen i Hällarp. Här finns också länets nordligaste förekomst av landskapsblomman hårginst. Båda blommar under första hälften av juni månad.

Reservatets historia

På 1800-talet tillhörde detta område utmarkerna till Hällarps by. Utmarken användes som betesmark och var sannolikt bevuxen med ljung- och gräshed, vilket också gällde för stora delar av omgivningen. Heden brändes med jämna mellanrum för att förbättra betet, en skötsel som gynnade ginsten. Under första delen av 1900-talet bedrevs täktverksamhet i området. Tack vare insatser från privatpersoner har dock tyskginstens växtplats skonats och vårdats genom åren.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon,
  • elda samt
  • att rida.
  • ha hund okopplad.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Dominerande natur: Tyskginstbestånd på ljunghedsmark

Kommun: Falkenberg

Areal: 1,2 hektar

Skyddat sedan: 1981

Ägare: Naturvårdsverket