Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Broktorpsgården

Rött korsvirkeshus. 

Broktorpsgården byggdes i början av 1700-talet och är ett tidstypiskt exempel på korsvirkesarkitektur. Det har svagt utkragad övervåning och mönstermurade tegelfyllningar. Korsvirkestekniken var förr det helt dominerande byggnadssättet i Halmstad.

Bebyggelsen längs Kyrkogatan i Halmstad präglas ännu av ålderdomlig småskalighet i tomtindelning, husens storlek och fasadkaraktärer. Broktorpsgården följer ganska väl mönstret för en äldre, halvt agrar hantverksgård. Mot gatan ligger bostadshuset, på gården finns stall, lada, brygghus och kök. Länsmuseet i Halmstad köpte Broktorpsgården redan 1918 för att bevara den för framtiden.

Fin lokal

Länge var övervåningen en loge med bara två fönster och en trälucka. Fasaden förändrades vid
en renovering 1947-48. Då satte man in övervåningens fönsterrad mot gatan och skapade en stor
loftstuga för föreningsmöten, mindre fester och liknande. Broktorpsgården var därefter under ett halvsekel centrum för Halmstads lottakår. Efter mindre ombyggnader finns här sedan 2005 ett trivsamt kafé.

Byggnadsteknik

Uthuslängan är knuttimrad med väggar i skiftesverk och praktiskt taget oförändrad under tre sekler. Plankorna är formade med en rygg, så kallad facetthuggning, som antagligen har gjorts av estetiska skäl. En utvändig trätrappa leder via en loftgång till andra våningen.

Flera ägare

Ägarlängden för Broktorpsgården kan följas till 1600-talet och innehåller då bland annat tullare och
slottspredikant. Under 1700-talet bor här arbetare och hantverkare, och under 1800-talet representerar ägarna skiftande yrken: skeppare, pastor, tulluppsyningsman, jordbrukare och dräng.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Typ av byggnadsminne: Bostadsbebyggelse, borgargård

Byggnadsår: Tidigt 1700-tal

Byggnadsminne förklarat år: 1977

Kommun: Halmstad

Hitta hit

Broktorpsgården ligger på Kyrkogatan 12, 302 42 Halmstad.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss