Kulturhistoriska
besöksmål i Halland

Drönarfoto över kulturreservatets Äskhults by. Foto Pär Connelid

Drönarfoto över kulturreservatet Äskhults by, Kungsbacka kommun. Fotograf Pär Connelid.

Länsstyrelsen i Hallands län, i samverkan med Region Halland och Hallands kulturhistoriska museum, tipsar om olika kulturhistoriska och arkeologiska besöksmål i Halland. Besöksmålen är utvalda med utgångspunkten att de bör ha informationsskyltning och att de ska vara tämligen tillgängliga. Man ska kunna besöka dem eller åtminstone se platserna utan alltför stora strapatser.

Länets tre kulturreservat, merparten av de av Länsstyrelsen skyltade fornvårdsplatserna och ytterligare några spännande fornlämningar samt ett litet urval av naturreservat med höga kulturmiljövärden, är medtagna i guiden. Dessa är markerade i de kommunvisa kartor som finns med. Dessutom visar kartorna den gamla landsvägens sträckning från cirka år 1700 samt länets alla milstenar, som kan vara från både 17- och 1800-talet. Dessa är med för att man ska kunna välja en äldre vägsträckning, med cykel, bil eller till fots, som ofta passerar intressanta kulturmiljöer och fina kulturlandskap, inte bara dem vi tipsar om här. Halland innehåller närmare 20 000 forn- och kulturlämningar. De vi tipsar om i guiden är bara ett litet urval.

Medeltida besöksmål

Nu har vi publicerat en guide med tips på medeltida besöksmål i Hallands län. I guiden vill vi särskilt berätta om de guidningar vi kommer att hålla på arkeologidagen den 29 augusti 2021, men vi samlar även information om andra medeltida platser runt om i länet. Så att du kan ha en egen arkeologidag - när du vill.

Program för Arkeologidagen 2021 Öppnas i nytt fönster.

Guiden: Medeltida besöksmål i Hallands län Pdf, 16.5 MB.

Guiden till de medeltida besöksmålen finns endast digitalt.

Kungsbacka kommun

Varbergs kommun

 • Ny Varberg
 • Varbergs fästning
 • Bockstensmosse och Bockstensmannen
 • Getakärrs kyrkoruin
 • Galtabäck
 • Gamla Köpstad
 • Järnmöllan i Ugglehult
 • Truedsholm
 • Gödestad kyrkoruin
 • Höge bro

Falkenbergs kommun

 • Falkenbergs borg
 • Sjönevadsborg
 • Kyrkoruinen S:t Gertrud
 • Ödekyrkogården i Stafsinge
 • Ödekyrkoruinen Vinberg

Halmstads kommun

 • Övraby kyrkoruin
 • Runstenen i Vapnö
 • Runstenen i Kvibille kyrka

Hylte kommun

Laholms kommun

 • Sjöboholms sätesgård
 • Lagaholm
 • Knäreds kyrkoruin

Kulturhistoriska besöksmål

Vi har delat upp de kulturhistoriska besöksmålen per kommun, med en kort beskrivning om tipset samt en karta.

Guiden: Kulturhistoriska besöksmål i Hallands län Pdf, 12.9 MB.

Guiden till de kulturhistoriska besöksmålen finns endast digitalt.

Vill du se vilka besöksmål vi tipsar om utan att ladda ner guiden kan du se det i respektive rubrik.

Kungsbacka kommun

Kulturreservat

Fornlämningar

 • Limmahögarna
 • Fjärås Bräcka med Li-gravfältet och kolerakyrkogården
 • Brattabjär

Varbergs kommun

Fornlämningar

 • Kadde högar
 • Högaberg
 • Broåsen
 • Höge bro
 • Lindhovs stenvalvsbro
 • Ny Varberg
 • Mute Ljung
 • Korsgata
 • Randens hög
 • Getakärrs kyrkoruin
 • Rumpelösa kyrka
 • Kvarnadalen

Falkenbergs kommun

Naturreservat

 • Yttre Berg
 • Grimsholmen

Fornlämningar

 • Särestad och Hagbards kulle
 • Hagbards galge
 • Boställets treuddar
 • Klockestenarna
 • Sjönevad
 • Kungagravarna
 • Munkakyrkan
 • Tröingeberg
 • Axtorna slagfält

Halmstads kommun

Fornlämningar

 • Älvaberg
 • Påarpsgravfältet
 • Virshult
 • Fotstad
 • Vårhögen
 • Röset i Gullbrandstorp
 • Slangemöllan
 • Vrenninge
 • Fältspatgruva
 • Gånggriften i Tolarp
 • Tyludden
 • Ivars kulle
 • Övraby kyrkoruin

Hylte kommun

Naturreservat

 • Lintalund

Fornlämningar

 • Bedjarör
 • Trehörningabacken
 • Brunnsbacka kvarn

Laholms kommun

Naturreservat

 • Osbecks bokskogar
 • Rönnö

Kulturreservat

Fornlämningar

 • Lugnarohögen
 • Sjöboholms sätesgård
 • Minnessten över freden i Knäred
 • Olanders kulle
 • Lagaholmsruinen
 • Örelid
 • Vibeshögen

Många platser har mycket begränsade möjligheter till parkering, kanske får man återkomma till platsen om där redan är fullt.

Vi vill också påminna om allemansrätten när man är ute i landskapet. Parkera klokt på på avsedda platser och att var rädd om vårt vackra kulturlandskap. Tänk på att vissa platser kan ligga nära bebyggelse. Visa alltid god hänsyn.

Besöksmålen på Googlemaps

Alla besöksmål finns nu även med på Googlemaps, samt några bonusplatser som inte finns med i den digitala folder. Du laddar ner googlekartan på länken nedan. Gör det i telefonen eller via webbläsaren Chrome, annars får du inte in den rätt i googlemaps.

Länk till kartan i googlemaps Länk till annan webbplats. (fungerar bäst i Chrome och telefonen).

Har man Googlemapsappen i telefonen eller är inloggad på ett Googlekonto så kommer kartan sparas automatiskt. Den hamnar då under ikonen sparat längst ned i appen, därefter under fliken kartor.

Kulturreservaten i Halland

Vi har tre kulturreservat i Halland. Besök dem gärna.

Kulturarv Halland på Youtube

Kulturarv Halland är ett nätverk för samverkan kring kulturarvsfrågor i Halland. Länsstyrelsen är med i nätverket som drivs av Region Halland. Nätverket har tagit fram filmer kring vissa kulturarv i länet. Titta gärna på dem och kanske blir du även sugen på att besöka dem?

Kulturarv Halland på Youtube Länk till annan webbplats.

Bronsåldern i Halland

Bronsåldern (1800 -500 f. kr.) var en omvälvande tid i Hallands förhistoria. Jordbruket blev viktigare liksom boskapsskötseln och det finns rikligt med spår från denna tid i landskapet än idag. Från röjningsröseområden till lokaler med hällristningar - men kanske framför allt genom de många gravarna i landskapet. Dessa utgörs oftast av gravhögar och kustnära stenrösen men även andra gravformer som till exempel stensättningar förekommer.

Kontakterna med Europa var omfattande och nätverken var vidsträckta. Kanske har du sett gravhögar som längs vägar eller på höjdryggar, ibland ligger flera i rad eller intill varandra. Många kustområden har också rikligt med gravrösen fån denna tidsperiod, framför allt i norra Halland. Människorna som ligger i de stora gravhögarna var mäktiga i den tidens samhälle och när de dog fick de en gravhög som skulle synas på långt håll.

Kultur i Halland, som är en del av Region Halland har tagit fram en story map kring bronsåldern i Halland. Följ med, läs och kanske även besök spåren från bronsåldern i Halland.

Story map om bronsåldern i Halland Länk till annan webbplats.

Kontakt