Kulturhistoriska
besöksmål i Halland

Drönarfoto över kulturreservatets Äskhults by. Foto Pär Connelid

Drönarfoto över kulturreservatet Äskhults by, Kungsbacka kommun. Fotograf Pär Connelid.

Länsstyrelsen i Hallands län, i samverkan med Region Halland tipsar om olika kulturhistoriska och arkeologiska besöksmål i Halland. Besöksmålen är utvalda med utgångspunkten att de bör ha informationsskyltning och att de ska vara tämligen tillgängliga. Man ska kunna besöka dem eller åtminstone se platserna utan alltför stora strapatser.

Länets tre kulturreservat, merparten av de av Länsstyrelsen skyltade fornvårdsplatserna och ytterligare några spännande fornlämningar samt ett litet urval av naturreservat med höga kulturmiljövärden, är medtagna i guiden. Dessa är markerade i de kommunvisa kartor som finns med. Dessutom visar kartorna den gamla landsvägens sträckning från cirka år 1700 samt länets alla milstenar, som kan vara från både 17- och 1800-talet. Dessa är med för att man ska kunna välja en äldre vägsträckning, med cykel, bil eller till fots, som ofta passerar intressanta kulturmiljöer och fina kulturlandskap, inte bara dem vi tipsar om här. Halland innehåller närmare 20 000 forn- och kulturlämningar. De vi tipsar om i guiden är bara ett litet urval.

Tipsen uppdelade per kommun

Vi har delat upp tipsen per kommun, med en kort beskrivning om tipset samt en karta.

Guiden: Kulturhistoriska besöksmål i Hallands länPDF

Guiden till de kulturhistoriska besöksmålen finns endast digitalt.

Vill du se vilka besöksmål vi tipsar om utan att ladda ner guiden kan du se det i respektive flik.

Kulturreservat

 • Äskhults by
 • Mårtagården

Fornlämningar

 • Limmahögarna
 • Fjärås Bräcka med Li-gravfältet och kolerakyrkogården
 • Brattabjär

Fornlämningar

 • Kadde högar
 • Högaberg
 • Broåsen
 • Höge bro
 • Lindhovs stenvalvsbro
 • Ny Varberg
 • Mute Ljung
 • Korsgata
 • Randens hög
 • Getakärrs kyrkoruin
 • Rumpelösa kyrka
 • Kvarnadalen

Naturreservat

 • Yttre Berg
 • Grimsholmen

Fornlämningar

 • Särestad och Hagbards kulle
 • Hagbards galge
 • Boställets treuddar
 • Klockestenarna
 • Sjönevad
 • Kungagravarna
 • Munkakyrkan
 • Tröingeberg
 • Axtorna slagfält

Fornlämningar

 • Älvaberg
 • Påarpsgravfältet
 • Virshult
 • Fotstad
 • Vårhögen
 • Röset i Gullbrandstorp
 • Slangemöllan
 • Vrenninge
 • Fältspatgruva
 • Gånggriften i Tolarp
 • Tyludden
 • Ivars kulle
 • Övraby kyrkoruin

Naturreservat

 • Lintalund

Fornlämningar

 • Bedjarör
 • Trehörningabacken
 • Brunnsbacka kvarn

Naturreservat

 • Osbecks bokskogar
 • Rönnö

Kulturreservat

 • Bollaltebygget

Fornlämningar

 • Lugnarohögen
 • Sjöboholms sätesgård
 • Minnessten över freden i Knäred
 • Olanders kulle
 • Lagaholmsruinen
 • Örelid
 • Vibeshögen

Många platser har mycket begränsade möjligheter till parkering, kanske får man återkomma till platsen om där redan är fullt.

Vi vill också påminna om allemansrätten när man är ute i landskapet. Parkera klokt på på avsedda platser och att var rädd om vårt vackra kulturlandskap. Tänk på att vissa platser kan ligga nära bebyggelse. Visa alltid god hänsyn.

Besöksmålen på Googlemaps

Alla besöksmål finns nu även med på Googlemaps, samt några bonusplatser som inte finns med i den digitala folder. Du laddar ner googlekartan på länken nedan. Gör det i telefonen eller via webbläsaren Chrome, annars får du inte in den rätt i googlemaps.

Länk till kartan i googlemapslänk till annan webbplats (fungerar bäst i Chrome och telefonen).

Har man Googlemapsappen i telefonen eller är inloggad på ett Googlekonto så kommer kartan sparas automatiskt. Den hamnar då under ikonen sparat längst ned i appen, därefter under fliken kartor.

Kontakt