#jubileum400

#jubileum400 är namnet på jubileumsåret 2018-2019 då vi uppmärksammar Varbergs fästning och Halmstad slott som färdigställdes för 400 år sedan. Under jubileumsåret uppmärksammar vi också Hallands historia, med fokus på 1600-talet.

Varbergs fästning och Halmstad slott 400 år

Varbergs fästning ska ha stått i princip klart efter en enorm utbyggnad år 1618. Halmstads slott färdigställdes år 1618-1619, lagom till kungamötet i februari 1619 mellan Kristian IV och Gustav II Adolf.

Fästningen och slottet har varit och är fortfarande centrala platser i Hallands historia och kultur, och de är viktiga delar av kulturarvet.

Från sommaren 2018 till sommaren 2019 kommer Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med Region Halland – Kultur i Halland, Statens fastighetsverk, Halmstads kommun och Varbergs kommun genomföra ett jubileumsår för att uppmärksamma färdigställandet av Halmstad slott och Varbergs fästning. Det övergripande temat är 1600-talet och Hallands långa historia som ett gränsland.

Följ evenemangen på Instagram @jubileum400länk till annan webbplats eller jubileum400 på Facebooklänk till annan webbplats och använd gärna hashtaggen #jubileum400

Mer information om jubileumsåret på Region Hallands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Evenemang inom #jubileum400länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varbergs fästning har en lång historia. I slutet av 1200-talet påbörjades bygget av ett fäste på Vardberget. Det var det danske Greve Jacob Nielsen som fick uppdraget att bygga borgen. Halland tillhörde vid denna tid Danmark.

Första leden i namnet Vardberget; vard, betyder vakt. Redan innan borgen byggdes på 1200-talet användes klippan för bevakning. Om en fiende närmade sig tände man en stor eld på toppen, en vårdkase.

Den norra och den södra slottslängan byggdes då upp, liksom en förbindelsemur. Den norra slottslängan finns kvar även idag.

På 1300-tal bytte borgen landstillhörighet

Under 1300-talet bytte borgen landstillhörighet flera gånger i strider mellan Sverige och Danmark. Kungligheter som Magnus Eriksson och hans drottning Blanka, Albrekt av Mecklenburg och drottning Margareta huserade alla här vid flera tillfällen. När Magnus Eriksson var kung byggdes borgen ut till ett slott.

Från omkring 1365 stabiliserades relationen mellan Danmark och Sverige något och inga större förändringar skedde förrän mitten av 1500-talet. Under denna period belägrades borgen flera gånger och mycket av den ursprungliga bebyggelsen förstördes. Återigen växlade rikstillhörigheten flera gånger.

Under 1500- och 1600-talet förstärktes borgen

Under Nordiska sjuårskriget (1563-1570) besköts borgen kraftigt av svenskarna.

Därför behövdes borgen förstärkas. Slottsbyggnadens försvarskonstruktion med stenmurar kring en borggård räckte inte till, utan ett yttre försvarsverk med stenbeklädda jordvallar och bastioner behövdes. Detta arbete pågick från slutet av 1500-talet till början av 1600-talet. Året som det beräknas ha varit klart är 1618, därav 400-årsjubileum 2018.

Kungen som beordrade denna utbyggnad var Christian IV och hans fortifikationsingenjör var Hans van Steenwinckel. I runda slängar var 1000 bönder per dag sysselsatta med att frakta sten och jord till byggandet. Det totala antalet dagsverken från Hallands bönder har beräknats uppgå till ca 2 miljoner under de 30 år som fästningen byggdes. De yttre försvarsverken förstärktes ytterligare under 1630- och 40- talen. Efter fästningens färdigställande var den aldrig involverad i några stridigheter. 1645 slöts Freden i Brömsebro och Halland blev svenskt.

Från 1700-tal till idag

Under 1700-talet sköttes fästningen av den svenska militären som utförde flera reparationsarbeten. I början av 1800-talet fick den stå och förfalla och på 1820-talet avfördes den från rikets fasta försvar. Förslag fanns att spränga fästningen som lyckligt nog inte gick igenom. Några år senare fick dock byggnadsföretag hämta sten från yttermurarna. På 1920- och 30-talen genomgick fästningen en stor restaurering och fick i stort sitt nuvarande utseende. Sedan 1917 finns Hallands Kulturhistoriska museum även i fästningens lokaler. Statens Fastighetsverk förvaltar fästningen idag.

Under perioden 1848 till 1880 användes fästningen som fängelse. Fångar hade huserat på fästningen under de tidigare århundradena också, men inte i samma stora skala. Under denna period vistades 400-500 interner här samtidigt. De fick främst arbeta med stenhuggeri. I mitten av 1800-talet byggdes ett kronohäkte som var i bruk fram till 1930-talet. 

Källa: Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Halmstad bodde kungen vid sina besök i staden i länsmannen Poul Hvitfelts ämbetsbostad. Denna "gaard" bestämde sig Christian IV i början av 1600-talet att förvandla till ett slott. En större, maktingivande bostad värdig en kung behövdes.

Nio angränsande tomter köptes upp och 1610 påbörjades arbetet. Byggmästare var Hans van Steenwinckel, men hans efterträdare Willum Cornelissen var den som fick slutföra bygget eftersom Steenwinckel gick bort redan 1601.

Slottsbyggen som gav namn åt byggnadsstil

Christian IV byggde flera slott, befästningar och anlade flera städer under sin regeringstid. Så pass många att man i dansk arkitekturhistoria givit namn åt en byggnadsstil efter honom; Christian IV renässans. I Halmstad slott syns detta numera tydligast i det smala, höga tornet med sin huv.

Slottet består av fyra längor kring en borggård. Den västra längan, där grunden efter den gamla gården finns kvar att se som stora stenar, tillsammans med den södra längan påbörjades först. Den östra längan som vetter mot Nissan och den norra längan färdigställdes sedan mellan 1614-1615.

Kungamötet 1619

1618 torde slottet ha stått färdigt. Den allra sista handen lades troligen på slottet i början av 1619, eftersom det i februari hölls kungamöte på slottet. Därav firar vi slottets fyrahundraårsjubileum 2019.

Slottet byggdes i första hand som ett lustslott för avkoppling och nöje för kungen när han var på besök i Halmstad. Därför har slottet fler likheter med dåtidens danska lantslott snarare än de stora praktfulla kungliga slotten.

I januari 1619 skulle svenskarna göra den sista betalningen av Älvsborgs andra lösen. Överlämnandet lär ha skett på slottet. En dryg månad senare möttes den svenska kungen Gustav II Adolf och den danske Christian IV på slottet och hade överläggningar och stora festligheter i en veckas tid. I februari 2019, kommer detta att firas återigen.

Det danska slottet blev snart svenskt

Halmstads slott tillhörde inte Danmark i så många år efter att det stod klart. 1645 slöts Freden i Brömsebro och Halland blev svenskt som pant i 30 år. 1658 slöts nästa fred, Freden i Roskilde och Halland blev permanent svenskt.

Slottet blev de svenska kungarnas residens vid besök i staden.

Restaureringar

Från 1770-talet och framåt har slottet genomgått flertalet restaureringar. 1774 gjordes den förfallna slottskyrkan om till sädesmagasin. Taken lades om och ersattes med brutna mansardtak och slottet putsas om i gult. 1886 fick den östra längan en påbyggnad med en våning. 1968 målas slottet om till laxrosa som skulle påminna om den ursprungliga färgen. Vid nästa ommålning 1997-1998 hade pigment från den ursprungliga färgen tagits fram och den röda nyans som täcker slottet idag är i princip en exakt rekonstruktion av originalfärgen.

Många kungligheter har huserat på Halmstad slott. Christian IV, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl XI och hans drottning Ulrika Eleonora, Karl XII, Gustav III, Oskar II med flera.

Landshövdingens residens

Idag inrymmer slottet landshövdingens residens och lokaler åt Länsstyrelsen. Representationslokalerna används till luncher, middagar och tillställningar arrangerade av landshövdingen. Slottet förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Källa: Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt