Länsstyrelsen Gotland – Gotland

Varje kilowattimme räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

KALENDER

Samhälle

Skärpt läge

Uppbyggnaden av totalförsvaret är ett återkommande ämne i samhällsdebatten. I podden Skärpt läge får du veta mer om den civila delen av totalförsvaret. Nytt avsnitt ute nu!

Natur och landsbygd

Landsbygdsaktuellt

Är du intresserad av landsbygds- och lantbruksfrågor? Prenumerera på våra nyheter under Landsbygdsaktuellt.

Om oss

Förhöjd risk för fågelinfluensa

Gotlands län är just nu ett högriskområde för fågelinfluensa. Inom högriskområdet ska alla fjäderfä hållas inomhus och hobbyflockar hållas inhägnade.

Om oss

Havsöringen fredad under lekperioden

Från 1 oktober till och med den 31 december är havsöringen fredad inom 25 områden på Gotland.

Om oss

Når vi miljömålen?

Hur ligger vi till i länet kopplat till de nationella miljömålen? Om det kan du läsa i årets uppföljning av miljökvalitetsmålen som nu har skickats in till Naturvårdsverket.

Om oss

Vägen mot en ny nationalpark

Om knappt tre år ska Bästeträsk, den nya nationalparken på Gotland invigas.

NYHETER

 • 2022-12-01

  Stöd att söka för vattenbruksföretag och yrkesfiskare

  Från och med 1 december kan du som är yrkesfiskare eller driver eller planerar att starta ett vattenbruksföretag söka stöd hos Jordbruksverket. Stöd kan ges för en rad åtgärder, exempelvis utveckling av innovationer, ökad säkerhet, förädling och minskad miljöpåverkan.
 • 2022-11-29

  Torsburgenleden officiellt invigd

  Gotlands nya vandringsled, Torsburgenleden, invigdes under tisdagen med bandklippning av Landshövding Anders Flanking, föl...
 • 2022-11-29

  Når vi miljömålen på Gotland?

  Länsstyrelsen i Gotlands län har nu skickat in årets uppföljning av de nationella miljömålen till Naturvårdsverket. Rappor...
 • 2022-11-25

  Det säkerhetspolitiska hotet mot Sverige

  ”Framtiden är oerhört osäker. Vi är inne i en tid utan spelregler. Jag brukar kalla det för kronisk kristid. Den kommer vi...