Yngelinventering av grunda kustvikar i Gotlands län 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2021:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653–7041

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Grunda vegetationsklädda områden i skyddade lägen utgör viktiga rekryteringsområden för ett flertal vårlekande arter som abborre, gädda, mört m.fl. arter.

Den förhöjda vattentemperaturen i grunda havsvikar anses vara en av två huvudfaktorer till varför de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn anses vara bottenvegetation, vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. Förutom att utgöra leksubstrat och gömsle för fiskyngel finns stora delar av deras föda i anknytning till växtligheten.

Denna undersökning är en första ansats att dokumentera rekryteringen av främst gädda och abborre på Gotland.

Kontakt