Utredning av de vattenrättsliga förhållandena i Vägumeviken, Slite, Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
538-3657-2016
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Vägumeviken har under 1900-talet påverkats av olika ingrepp. De ingrepp som redovisats i denna rapport har alla prövats enligt då gällande lagstiftning.

Det är först på 1970-talet som miljöpåverkan vad gäller Vägumeviken verkligen kommer till tals, det var ju också då som miljöintresset i stort väcktes i Sverige och världen.

1975 gavs de senaste tillstånden som påverkat  vattenomsättningen i Vägumeviken, dels fortsatt deponering vid norra piren och dels vägbanken till Asunden. Den deponering som tilläts 1975 fick inte den omfattning som Cementa yrkat på i sin ansökan. Cementa nyttjade bara en mindre del av det tillstånd de erhöll.

De två senaste domarna från 1975 är vad gäller villkor för verksamheten fortfarande giltiga. 

Kontakt