Utökad inventering av svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) i gotländska hamnar 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:16

Diarienummer: 623-3040-2015

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har burfiske efter svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) genomförts i anslutning till fem hamnar runt Gotlands kust. Valet av fiskelokaler utgick från 2014 års inventering av arten (Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) i gotländska hamnar 2014) och bestämdes av Länsstyrelsen till följande lokaler: Strå hamn, Visby hamn, Slite hamn med Enholmen, Burgsviks hamn och Vändburgs hamn. Fisket utfördes under perioden 2015-10-22 – 2015-11-07. Samtliga fisken har genomförts i samråd med berörd hamnfogde/hamnchef samt med delgivning till Kustbevakningen.

Kontakt