Utökad inventering av svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) i gotländska hamnar 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:16
Diarienummer:
623-3040-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har burfiske efter svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) genomförts i anslutning till fem hamnar runt Gotlands kust. Valet av fiskelokaler utgick från 2014 års inventering av arten (Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) i gotländska hamnar 2014) och bestämdes av Länsstyrelsen till följande lokaler: Strå hamn, Visby hamn, Slite hamn med Enholmen, Burgsviks hamn och Vändburgs hamn. Fisket utfördes under perioden 2015-10-22 – 2015-11-07. Samtliga fisken har genomförts i samråd med berörd hamnfogde/hamnchef samt med delgivning till Kustbevakningen.

Kontakt