Undersökning av undervattensmiljöer mellan Kappelshamnsviken och Fårösund

Om publikationen

Löpnummer:
2018:5
Diarienummer:
511-3749-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotland har Medins Havs och Vattenkonsulter AB genomfört dropvideokarteringar av havsbottnar belägna inom 23 utvalda delområden. Undersökningsområdet var beläget nordväst om Gotland, från Kappelshamnsviken till Fårösund. Målet med undersökningen var att med drop-video beskriva och dokumentera den biologiska mångfalden och förekommande bottentyper i det angivna området samt identifiera eventuellt skyddsvärda områden, habitat och arter.

Kontakt