Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del B - Regionala förutsättningar

Om publikationen

Löpnummer:
2018:19-B
Diarienummer:
511-1867-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Del B utgör en beskrivning av grundläggande förutsättningar för grön infrastruktur i länet.

Kontakt