Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del B - Regionala förutsättningar

Om publikationen

Löpnummer: 2018:19-B

Diarienummer: 511-1867-16

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Del B utgör en beskrivning av grundläggande förutsättningar för grön infrastruktur i länet.

Kontakt