Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del A - Bakgrund och sammanhang

Om publikationen

Löpnummer: 2018:19-A

Diarienummer: 511-1867-16

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Del A utgör en beskrivning av bakgrund och sammanhang för Länsstyrelsernas uppdrag för att arbeta med grön infrastruktur. Kapitlet redogör även för Länsstyrelsen i Gotlands läns arbetssätt för att ta fram detta underlag.

Kontakt