Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del A - Bakgrund och sammanhang

Om publikationen

Löpnummer:
2018:19-A
Diarienummer:
511-1867-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Del A utgör en beskrivning av bakgrund och sammanhang för Länsstyrelsernas uppdrag för att arbeta med grön infrastruktur. Kapitlet redogör även för Länsstyrelsen i Gotlands läns arbetssätt för att ta fram detta underlag.

Kontakt