Tingstädeträsk 2019 - Sjömätning

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län utfört sjömätning i sjön Tingstäde träsk. Tingstäde träsk är en grund vattentäkt belägen ca 20 km nordost om Visby. Mätningarna utfördes 2019-0626 av Filip Erkenborn och Jessica Lindborg, båda anställda vid Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Uppdraget syftade till att skapa en höjdmodell av sjön samt beräkna hur sjöns volym, medeldjup, yta och omsättningstid varierade med ändrad vattennivå.

Kontakt