Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi för Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
485-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Strategi
Energi- och klimatstrategi

Klimatet är en av vår tids största samhällsutmaningar. I omställningen går Sverige före – år 2045 ska vi vara klimatneutrala. På Gotland vill vi aktivt bidra till omställningen genom att som pilotlän för energiomställning visa vägen och våga gå före med utsläppsminskningar och energiomställningar. Genom att lyfta fram en positiv bild av hur det är att leva och verka i en fossilfri och resurseffektiv framtid tror vi att omställningstakten kan öka.

Detta är en uppdatering av Gotlands energi- och klimatstrategi samt Gotlands klimat- och energimål 2012–2020 och ersätter därmed dessa dokument.

Kontakt