Svampinventering av några lövmarker på södra Gotland 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Svampinventering: Fardhem prästänge, Gerum prästänge, den ohävdade delen, utvalda lövmarker i Grötlingbo socken och Levide prästänge, den ohävdade delen.

Kontakt