Svampinventering av några lövmarker på södra Gotland 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Svampinventering: Fardhem prästänge, Gerum prästänge, den ohävdade delen, utvalda lövmarker i Grötlingbo socken och Levide prästänge, den ohävdade delen.

Kontakt