Störningsförsök raggsträfse, Chara horrida 2012-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med projektet var att erhålla kunskap om möjligheter och metoder för att underlätta nyetablering av stabila bestånd av den hotade kransalgsarten raggsträfse genom att skapa kala bottenytor med hjälp av störningar i befintlig vegetation.

Kontakt