Spindelfaunan på Gotska Sandön

Om publikationen

Löpnummer:
2020:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Gotska Sandöns insektsfauna är erkänt unik och hyser en exklusiv insektsfauna med många värmegynnade arter som annars förekommer i Centraleuropa. Vad gäller insektsfaunan är skalbaggar särskilt väldokumenterade, men även steklar och blomflugor är i någon mån inventerade i nationalparken. Nationalparken, med sina varma, sandiga och torra miljöer har därför också goda förutsättningar att hysa många ovanliga och krävande spindelarter.

Gotska Sandön har besökts vid två tillfällen under år 2017, ett besök i maj och ett besök i juli. Första besöket gjordes under perioden 24 – 31 maj och det andra besöket mellan den 16 – 19 juli. Denna rapport har vidare kompletterats med spindelfynd gjorda under vistelser i början på juni 2018 och 2019. Tillstånd för att samla in spindlar har erhållits för år 2017.

Inventeringen har inte genomförts på något systematiskt vis, eller med standardiserade metoder. Eftersöken av spindlar har gjorts helt i mån av tid, då huvudsyftet för besöken till Gotska Sandön var andra än att bara leta spindlar. Urvalet av insamlingslokaler har gjorts utifrån lokalernas beskaffenhet och möjligheter att hysa en intressant fauna, men eftersök har även gjorts på slumpmässiga platser. Det har alltså bara gjorts stickprov i olika miljöer.

Fram till och med år 2020 har det på Gotska Sandön totalt noterats 146 spindelarter, vilket är närmare en femtedel av Sveriges förekommande arter spindlar. Flera av artfynden gjordes av undertecknad 2017, men äldre spindelfynd finns från andra inventeringar (dock inga riktade spindelinventeringar), samt observationer som är rapporterade till Artportalen. Med tanke på att någon strukturerad inventering inte har genomförts så får antalet funna arter anses vara ett gott resultat.

Tre rödlistade spindlar är hittills kända från Gotska Sandön; sandsnabblöpare (Rhysodromus fallax), knölspindel (Araneus angulatus) och dvärgsäckspindel (Clubiona subtilis). Samtliga är rödlistade som nära hotade (NT). Förutom de rödlistade arterna har ett flertal andra ovanliga och krävande arter hittats. De flesta arter är sådana som kräver varma och torra miljöer (så kallat termofila och xerofila arter). Ett par av arterna trivs i stäppartade miljöer och flera av arterna trivs i sandiga/dynmiljöer. Bland mer intressanta och nya fynd kan följande nämnas; noshjälmspindel (Lasaeola prona), rosthuvad svartspindel (Zelotes electus), sandkardarspindel (Dictyna major), ljus vargspindel (Pardosa bifasciata), randig hoppspindel (Phlegra fasciata), med flera. Ett nytt landskapsfynd för Gotlands län gjordes också; åkervättespindel (Porrhomma microphthalmum).

Den 25 maj 2017 hittades och insamlades en hona av en liten panflöjtspindel (familjen Hahniidae). Varken spindelns generella utseende eller genitaliernas form stämmer in på någon svensk eller europeisk art. Fortsatta studier av denna mystiska art bör göras!

Avslutningsvis visar denna rapport att Gotska Sandön hyser en stor mångfald vad gäller spindlar. Ett flertal ovanliga och krävande spindlar förekommer på ön och ytterligare fler arter förväntas förekomma. Fynden visar att det ännu finns mycket kvar att upptäcka.

Kontakt