Smådjur i gotländska vatten 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
79
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten har upprättats på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län. Rapporten redovisar bedömningarav försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus i 16 vattendrag, 2 sjöar och 1 vattenkälla. Bedömningarna grundar sig på förekomsten av olika organismer i de 23 handhåvsprov (M42) och 2 Ekman-profiler som togs maj2007. Efter rapportens färdigställande togs nya bedömningsgrunder i beaktande. Resultaten därifrån avhandlas främst i kapitlet – Frågor och svar.

Kontakt