Smådjur i gotländska vatten 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten har upprättats på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län. Rapporten redovisar bedömningarav försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus i 16 vattendrag, 2 sjöar och 1 vattenkälla. Bedömningarnagrundar sig på förekomsten av olika organismer i de 23 handhåvsprov (M42) och 2 Ekman-profiler som togs maj2007. Efter rapportens färdigställande togs nya bedömningsgrunder i beaktande. Resultaten därifrån avhandlasfrämst i kapitlet – Frågor och svar.

Kontakt