Restaureringsåtgärder vid Haugrönan, Gotland 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:2
Diarienummer:
538-3671-17
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Utredning rörande lokalanpassade miljövårdsåtgärder för att nå målbilden för Haugrönan, Gotland.

Denna utredning är en direkt fortsättning av det förberedande miljövårdsarbetet vid Haugrönan som påbörjades 2016 (lst dnr 538-3658-16) där målbilden för restaureringsarbetet formulerades utifrån historiska uppgifter. Det fortsatta arbetet inriktar sig på att utifrån de förutsättningar som råder vid Haugrönan och med avstamp i den målbild som satts upp för området, föreslå lokalanpassade och realistiska miljövårdsåtgärder i så konkret form som projektets budget och omfattning tillåtit.

Utredningen har genomförts av Castor & Pollux på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län. För innehållet i denna utredning ansvarar författaren Magnus Petersson.

Åtgärderna är valda utifrån de förutsättningar som råder vid Haugrönan och anpassade för detta ändamål så långt det är möjligt.

Kontakt