Regional vattenförsörjningsplan för Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-573-17
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Annan

Länsstyrelsen i Gotlands län har genom denna vattenförsörjningsplan tagit ett samlat grepp om Gotlands vattenförsörjning. Vatten berör alla, eftersom alla i samhället är beroende av tillräckligt mycket vatten av god kvalitet. Utan vatten kan Gotland inte utvecklas.

Planens framtagande har skett i samarbete med Region Gotland och LRF.

Kontakt