Regional vattenförsörjningsplan för Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-573-17

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 78

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen i Gotlands län har genom denna vattenförsörjningsplan tagit ett samlat grepp om Gotlands vattenförsörjning. Vatten berör alla, eftersom alla i samhället är beroende av tillräckligt mycket vatten av god kvalitet. Utan vatten kan Gotland inte utvecklas.

Planens framtagande har skett i samarbete med Region Gotland och LRF.

Kontakt