Rapport från undersökningar av makroskopisk mjukbottenfauna i kustområdet mellan När och Östergarn, Gotland, år 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

På Naturvårdsverkets initiativ påbörjades år 2007 ett nationellt-regionalt samarbete för övervakning av makroskopisk mjukbottenfauna i egentliga Östersjön. Strategi och upplägg följer det projekt som sedan länge bedrivs i Bottniska viken.

I området mellan När och Östergarn insamlades den 31:a maj 2008 prover från 5 stationer, varav 3 (3125, 3127 och H 128) besökts tidigare inom forsknings- och/eller
övervakningsprogram (fig. 1). Stationerna ingår i ett kluster benämnt REG När, och ligger i direkt anslutning till det nationella stationsklustret NAT När.

Kontakt