Provfiske vid Nordvästra Gotland, 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:3
Diarienummer:
511-3749-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

I syfte att framställa underlag för gränsdragning för ett eventuellt bildande av nationalpark, har Medins Havs och Vattenkonsulter AB genomfört ett standardiserat kustprovfiske vid nordvästra Gotland, på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län. Det aktuella området mellan Kappelshamn och Fårösund visar på i huvudsak tre typer av undervattensmiljöer, varefter utvärdering även gjorts utefter dessa delområden.

Kontakt