Provfiske vid Nordvästra Gotland, 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:3

Diarienummer: 511-3749-16

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

I syfte att framställa underlag för gränsdragning för ett eventuellt bildande av nationalpark, har Medins Havs och Vattenkonsulter AB genomfört ett standardiserat kustprovfiske vid nordvästra Gotland, på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län. Det aktuella området mellan Kappelshamn och Fårösund visar på i huvudsak tre typer av undervattensmiljöer, varefter utvärdering även gjorts utefter dessa delområden.

Kontakt