Plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
425-4899-19
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Infrastrukturplan

Detta är en plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel innehållande förslag på fortsatt arbete utifrån en nulägesanalys och behovsbedömning.

Dokumentet är en del i arbetet med Gotlands energi- och klimatstrategi - Tillsammans mot 2030.

Kontakt