Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands kustområden, 2018–2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:9
Diarienummer:
502-2279-2018
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultaten av 2018-2019 års undersökning av mjukbottenfaunan inom det nya nationellt-regionalt samordnade programmet i Gotlands län. Programmet undersöker långsiktiga och storskaliga förändringar av referensområden i Egentliga Östersjön som en effekt av främst övergödning och syrebrist i bottenvattnet samt följer den biologiska mångfalden.

Kontakt