Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands kustområden, 2018–2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:9

Diarienummer: 502-2279-2018

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultaten av 2018-2019 års undersökning av mjukbottenfaunan inom det nya nationellt-regionalt samordnade programmet i Gotlands län. Programmet undersöker långsiktiga och storskaliga förändringar av referensområden i Egentliga Östersjön som en effekt av främst övergödning och syrebrist i bottenvattnet samt följer den biologiska mångfalden.

Kontakt