Miljögiftsscreening på Gotland 2006-2009

Om publikationen

Löpnummer:
2009:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Gotlands län har genomfört screening av miljögifter. I den här rapporten presenteras resultaten av analyser av 18 substanser/substansgrupper som undersökts år 2006 till augusti 2009. För varje substans presenteras fakta, var proverna har tagits och resultat.

De substanser som analyserats inom miljögiftsscreeningen kan delas upp i tre grupper efter den bedömning som gjorts av dem av länsstyrelsen i Gotlands län.

1. De som inte behöver följas vidare.

2. De som bör bevakas till exempel genom att följa kunskapsutveckling och provtagning på andra platser eller genom information till olika aktörer.

3. De som kan vara aktuella för uppföljande provtagning på Gotland.

I den tredje gruppen återfinns läkemedel, nonylfenol och tennorganiska föreningar.

Kontakt