Kön spelar roll

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen på Gotland har i uppdrag att arbeta för att de jämställdhetspolitiska delmålen får genomslag i länet såväl som att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Som ett led i det tar länsstyrelsen fram könsuppdelad statistik för Gotland. Fickboken "Kön spelar roll" är den sjätte i ordningen vilket gör att utvecklingen kan följas över tid.

Kontakt