Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kiselalger i Gotlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

I Gotlands län undersöktes år 2017 kiselalger på sju vattendragslokaler. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Stödparametrarna TDI (mängden näringskrävande arter) och %PT (andelen föroreningstoleranta arter) har beaktats vid bedömningen. 

IPS-indexet i I08 Gothemån, Tjaukle och I16 Gothemån, Vallstena visade klass 2, god status. I16 Gothemån ligger dock i riskzonen för att hamna i klass 3 och enligt treårsbedömningen bör lokalen tillhöra måttlig status. 

I05 Bångån, I12 Snoderån, I14 Varbosån, I20 Laxarveån och I21 Sprogeån bedömdes tillhöra klass 3, måttlig status (Snoderån och Sprogeån efter expertbedömning). 

Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. 

Samtliga lokaler i undersökningen bedömdes ha alkaliska förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH över 7,3. 

Kontakt