Inventering och naturtypskartering av tjugo gotländska sjöars strandskyddsområden

Om publikationen

Löpnummer:
2017:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Under somrarna 2015-2016 har strandskyddsområdet kring 20 stycken gotländska sjöar inventerats. Vid jämförelser med den sjöinventering som sammanställdes 1986 är det flera sjöar där några förändringar inte kan upptäckas. Däremot skvallrar markernas växtlighet om att förändringar skett. Markerna betas numera i allt mindre grad, med igenväxning som följd, vilket i förlängningen leder till minskat livsutrymme för hävdgynnade arter. 

Kontakt