Inventering av skalbaggar knutna till tall

Om publikationen

Löpnummer:
2018:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerat skalbaggar som lever på döda tallar. Huvudsaklig prioritering har varit att finna arter knutna till de två åtgärdsprogrammen för skalbaggar knutna till tall (Pettersson 2013 och Wikars 2015} och andra naturvårdsintressanta arter.

Kontakt