Inventering av sjöfåglar norr om Bästeträsk och i Fårösund, april 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2020:2
Diarienummer:
1653-7041
ISBN/ISSN-nr:
511-3749-16
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar för närvarande med bildandet av en nationalpark vid Bästeträsk på norra Gotland. Såväl land- som havsområden ska ingå i den tilltänkta nationalparken. För att få mer kunskap om förekomsten av övervintrande och rastande sjöfåglar i havsområdena norr om Ar och Bästeträsk samt i Fårösund genomfördes en inventering från båt den 14 april 2018.

Kontakt