Inventering av sjöfåglar norr om Bästeträsk och i Fårösund, april 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2020:2

Diarienummer: 1653-7041

ISBN/ISSN-nr: 511-3749-16

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar för närvarande med bildandet av en nationalpark vid Bästeträsk på norra Gotland. Såväl land- som havsområden ska ingå i den tilltänkta nationalparken. För att få mer kunskap om förekomsten av övervintrande och rastande sjöfåglar i havsområdena norr om Ar och Bästeträsk samt i Fårösund genomfördes en inventering från båt den 14 april 2018.

Kontakt