Inventering av makrofyter inklusive kransalger i Horsan och Alnäsa träsk 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. I uppdraget ingick att
göra en inventering av makrofyter inklusive kransalger i Horsan och Alnäsa träsk samt att göra en bedömning av miljötillståndet enligt bedömningsgrunderna för miljökvalitet – sjöar och vattendrag.

Kontakt