Inventering av makrofyter inklusive kransalger i Horsan och Alnäsa träsk 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. I uppdraget ingick att
göra en inventering av makrofyter inklusive kransalger i Horsan och Alnäsa träsk samt att göra en bedömning av miljötillståndet enligt bedömningsgrunderna för miljökvalitet – sjöar och vattendrag.

Kontakt