Inventering av havsöring med odlingsursprung på Gotland 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

En inventering under hösten 2006 visade att odlade havsöringar stiger för lek i gotländska vattendrag (Söderman & Ljunggren 2007). Dessa fiskar kan genom att leka med de genuina havsöringarna ha en negativ inverkan på den genetiska särprägeln hos de gotländska
havsöringsstammarna. För att kontrollera om förekomsten av odlade havsöringar är årligen
förekommande gjordes under hösten 2007 återbesök i de tre vattendrag där fynd av odlad havsöring gjordes under lekperioden 2006. För att klarlägga ursprung hos de odlade fiskarna beslöts i samråd med Fiskeriverket att vävnadsprover under 2007 skulle insamlas från havsöringar med odlingsursprung. Dels sådana som påträffades under lek i vattendragen, dels sportfiskefångade utefter den gotländska kusten.

Kontakt