Inventering av blodtoppblomvecklare Eupoecilia sanguisorbana på Gotland, 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Inventering och övervakning av blodtoppblomvecklare Eupoecilia sanguisorbana utfördes på Gotland i samband med utvärderingen av åtgärdsprogrammet för denna art. Det innebar kontrollbesök på tidigare kända lokaler men också uppsökande av nya lokaler i områden med potentiell förekomst av blodtopp. Syftet med övervakningen var uppföljning av artens population, bedömning av förekomsttrender och populationsstatus till följd av de tidigare genomförda inventeringarna.

Kontakt