Gotlands besöksnäring plastbantar - Upplevelse, evenemang och event

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Plastfolder - Event

Länsstyrelsen på Gotland fick finansiering av Naturvårdsverket till projektet ”Gotlands besöksnäring plastbantar” under 2019. Målet
var att minska spridningen av plast till natur och hav och göra Gotland till ett mer hållbart besöksmål. Projektet genomfördes i samarbete med Gotlands förenade besöksnäring. Deltagare var företag inom besöksnäringen på
Gotland, inklusive projektgruppen för Almedalsveckan.

Denna folder vänder sig till besöksnäringsföretag inom upplevelse, evenemang och event på Gotland för att inspirera till fortsatt plastbantning.

Kontakt