Gotlands besöksnäring plastbantar - Restaurang och café

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Plastfolder - Restaurang

Länsstyrelsen på Gotland fick finansiering av Naturvårdsverket till projektet ”Gotlands besöksnäring plastbantar” under 2019. Målet
var att minska spridningen av plast till natur och hav och göra Gotland till ett mer hållbart besöksmål. Projektet genomfördes i samarbete med Gotlands förenade besöksnäring. Deltagare var företag inom besöksnäringen på
Gotland, inklusive projektgruppen för Almedalsveckan.


Denna folder vänder sig till besöksnäringsföretag inom restaurang och café på Gotland för att inspirera till fortsatt plastbantning.

Kontakt