Gotlands besöksnäring plastbantar - Hotell och annat boende

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Plastfolder - Hotell

Länsstyrelsen på Gotland fick finansiering av Naturvårdsverket till projektet ”Gotlands besöksnäring plastbantar” under 2019. Målet var att minska spridningen av plast till natur och hav och göra Gotland till ett mer hållbart besöksmål. Projektet genomfördes i samarbete med Gotlands förenade besöksnäring. Deltagare var företag inom besöksnäringen på
Gotland, inklusive projektgruppen för Almedalsveckan.

Denna folder vänder sig till besöksnäringsföretag inom hotell och annat boende på Gotland för att inspirera till fortsatt plastbantning.

Kontakt