Fåglarna på Stora Karlsö 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

På initiativ av Karlsö Jagt- och Naturskyddsförenings AB och på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerades fågellivet på Stora Karlsö under 2013. Uppdraget lämnades till Clas Hermansson (ansvarig) och Ola Wizén. Det omfattade att inventera antalet häckande och revirhävdande fåglar i enlighet med de undersökningar som gjorts 1984-85 (Hedgren 1985), 1998 (Hedgren & Kolehmainen 2000) och 2005 (Hedgren & Kolehmainen 2006). Inventeringen under 2013 var således den fjärde i ordningen.
 
Stora Karlsö är utan tvekan en av vårt lands mest kända fågellokaler. Åtskilliga publikationer beskriver det rika fågellivet. Fullständiga inventeringar har emellertid inte genomförts före 1980-talet. Årets inventering är därför viktig för att följa de förändringar som skett de senaste 30 åren.
 
Stora Karlsö har sedan tidig bronsålder och fram till slutet av 1800-talet i varierande omfattning betats av får. Ön var vid den tiden en öppen alvarsmark. Under slutet av 1800-talet avhystes fåren och flera olika arter träd inplanterades. Ön började växa igen. Detta fortgick fram till 1990-talet, då röjningar av vegetationen inleddes. Det igenvuxna landskapet öppnades och 1995 betade fåren åter på ön, efter drygt 100 års uppehåll. Idag betar ungefär 400 får under sommaren. Landskapet har förändrats till förmån för sånglärkor och många andra fåglar.
 
Inventeringen 2013 har inte varit möjlig att genomföra utan samarbete med flera personer. Vi vill tacka Karlsöklubben för gästvänlighet och fint samarbete, Åke Andersson för råd och uppgifter om fågellivet, Stellan Hedgren för hjälp med räkning av storskarv och synpunkter på rapporten, Per-Arvid Berglund med medhjälpare för hjälp med räkning av häckande gråtrut och silltrut, tillsynsmännen Aron Hejdström och Ann-Charlotte Malm samt Lena Pettersson, Länsstyrelsen för hjälp med inventeringen och som ställt Nordströms bod till förfogande som bas för arbetet. Totalt sågs 167 arter, varav 62 var häckande eller revirhävdande arter.

Kontakt