Ett plundrat kulturarv

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
431-3060-11
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

I förhållande till ytan är Gotland rikast i hela världen när det gäller vikingatida silverskatter. Över 170 000 mynt har hittats i ca 750 skattfynd. Mynten kommer från flera europeiska länder, främst Tyskland och England, men många kommer också från den arabiska delen av världen. Det innebär att Gotland har ett ansvar, inte bara för det egna utan även för det internationella kulturarvet. Detta på grund av att mynten inte bevarats i samma omfattning i myntens egna hemländer. Bland annat drogs gamla mynt in, när nya typer började präglas.

Men fyndrikedomen har också medfört att privatpersoner lockats till Gotland för att plundra fornlämningar och fyndplatser. Under 1970-talet blev metallsökaren allmän, vilket innebar ett nytt stort hot mot framför allt överplöjda fornlämningar. Problemet har även tilltagit på det svenska fastlandet, där det kanske inte har uppmärksammats på samma sätt som just på Gotland.

Kampen mot plundring har dock varit ojämn. Det är svårt att bevisa stöld när man inte vet vad som har stulits. I princip behöver man ta en person på bar gärning för att brottet ska kunna leda till åtal.

Hösten 2008 initierade Länsstyrelsen i Gotlands län ett treårigt projekt som fick namnet ”Ett plundrat kulturarv” och som genomfördes 2009-2011. Projektet fick ekonomiskt stöd av Riksantikvarieämbetet. Syftet var att ta fram en modell för att motverka och förebygga plundring av fornlämningar. Avsikten var att modellen skulle kunna användas även i andra län.

Kontakt