En introduktion till totalförsvaret

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Vad är egentligen totalförsvaret och vad är det som har förändrats i vår omvärld? För att öka kunskapen har länsstyrelsen tagit fram den här introduktionen. När du har läst den hoppas vi att du kommer att ha en bättre förståelse för vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det påverkar dig. Introduktionen riktar sig i huvudsak till anställda inom kommuner och regioner, men kan också användas som utbildningsmaterial av fler.

Kontakt