Brandrisk- och konsekvensanalys för Gotska Sandön

Om publikationen

Löpnummer:
2017:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Denna studie visar att brandintensiteter som medför stora risker för såväl liv, egendom och miljö, kan förekomma på Gotska Sandön. Den visar även att det inte är ovanligt med torkperioder som innebär att i stort sett hela ön är brännbar och en skogsbrand kan på kort tid, på grund av öns avsaknad av brandhinder och lång tid för räddningsinsats, bränna av större delen av ön, med mycket hög trädmortalitet som följd. Om inga åtgärder görs förväntas riskerna långsamt öka. Läget, bränsletyperna och klimatet gör att utmaningarna är stora, men det finns många åtgärder som kan underlätta arbetet. Rapporten innehåller förslag på hur konsekvenserna av uppkomna bränder kan minskas genom att bränslemängden reduceras genom bränning i väl utvalda och planerade områden i landskapet. 

För en ökad beredskap föreslås, bland annat ökad samverkan mellan länsstyrelsen och räddningstjänsten, ökad utbildning, rutiner för tidig upptäckt, mekanisk minskning av bränsle intill byggnader, skapa en skyddszon kring Fyrbyn och en väl etablerade evakueringsplan. Det initiala arbetet efter uppkommen brand är av helt avgörande betydelse, vilket innebär att Sandö-personalens kunskap, tillgång på utrustning och daglig dialog med räddningstjänst, tillsammans med ställtiden för räddningstjänsten, tillgång till helikopter, är av avgörande betydelse för brandens utveckling och därmed konsekvenser.

Kontakt