Bottenfaunaundersökning av tre sjöar på norra Gotland och Fårö 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län att utföra analys och utvärdering av bottenfaunaprover från två sjöar på norra Gotland och en på Fårö. Länsstyrelsen Gotland har utfört provtagningen under oktober och november 2017.

Syftet med undersökningen var att ta fram underlag i form av index, statusklassning, eventuell expertbedömning och naturvärdesbedömning.

Kontakt