Bottenfaunaundersökning av tre sjöar på norra Gotland och Fårö 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport


Kontakt